By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.
България, София 1000, ул. "Г.С.Раковски" Nо 99, ет.7 офис 18
Понеделник - Петък 9:00 - 17:00

Свържете се с нас

Форма за връзка с нас

Директор връзки с инвеститорите: Т. Танева тел.: + 359 2 851 0792 електронна поща: cpfsouth@ccu-bg.com Адрес: гр. София - 1000, район Оборище, ул. „Г. С. Раковски“ 99, ет. 7, офис 18